ASOCIAŢIA UMANITARĂ A SPITALULUI SMEENI este persoană juridică română de drept privat, cu scop nepatrimonial, cu caracter medical și social, înființată conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.

Obiective ale ASOCIAŢIEI UMANITARE A SPITALULUI SMEENI prevăzute în statut:

  • Sprijinirea activității medicale a SPITALULUI DE BOLI CRONICE SMEENI prin atragerea de fonduri și derularea de programe în acest sens;
  • Îmbunătățirea actului medical și creșterea gradului de satisfacție a pacienților față de activitatea spitalului;
  • Protecția, promovarea, respectarea și susținerea drepturilor pacienților aflați în situație de dificultate socială pentru crearea unui climat care să respecte drepturile și interesele acestora, în principal dreptul la viață, ocrotirea sănătății, accesul la resursele materiale necesare ocrotirii sănătății la nivel optim, la inserție socială și acceptare socială, dreptul de a nu fi discriminate în mod direct și indirect, climat care să răspundă necesităților acestui segment de populație;
  • Creșterea accesului gratuit la serviciile medicale nedecontate necesare tratării bolilor cronice a pacienților spitalizați;
  • Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de îngrijire oferite pacienților cu nevoi de îngrijire paliativă, inclusiv cu boli în stadiul terminal;
  • Socializarea, interacționarea cu persoane fizice sau juridice pentru a realiza proiectele propuse, pentru ca bolnavii să poată beneficia de cele mai bune servicii medico – sociale și condiții corespunzătoare de găzduire și de hrană, îngrijiri medicale, recuperare și readaptare, asistență socială și psihologică;
  • Oferirea de servicii multidisciplinare pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de dificultate (copii defavorizați, persoane fără adăpost, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, etc.);
  • Desfășurarea de activități de socializare, terapie ocupațională, dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale ale pacienţilor.